สินค้าทั้งหมด - Franklin Pump Products - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
Go to content

การรับประกันสินค้า
Warranty & Condition

ปั๊ม และ มอเตอร์บาดาล
Submersible Pump & Motor

หจก.ไทยพัฒนสินแมชชีนทูลส์ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง หจก. และขอเรียนให้ท่านทราบหลักเกณฑ์การรับประกันสินค้าในหมวดหมู่ ปั๊มบาดาล มอเตอร์บาดาล และ กล่องควมคุม ดังต่อไปนี้
 1. บริษัทฯ รับประกันผลิตภัณฑ์ เฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในระยะเวลารับประกัน ก่อนยืนยันการรับประกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องจากวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานเท่านั้น โดยทางผู้ซื้อจะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อรับบริการทุกครั้ง
 4. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าแรงติดตั้ง ค่าแรงรื้อถอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมถึงความเสียหาย การบาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สิน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนนึง โดยปราศจากข้อผูกมัดในการเปลี่ยน หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ขายไปก่อนหน้านี้ ให้มีผลไปตามการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
 6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้​
  • ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ซึนามิ น้ำท่วม แผ่นเดินไหว แผ่นดินถล่ม เป็นต้น การสึกหรอ การเกิดสนิม ซึ่งเป็นไปตามอายุการใช้งานโดยทั่วไปหรืออันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่นไฟตก ไฟขาดเฟส ตลอดจนภัยจากสัตว์ หรือแมลงอื่น ๆ
  • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานนอกเหนือข้อกำหนดจากการออกแบบ และคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของบริษัท
  • การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตราฐานที่ยอมรับ หรือตามข้อแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดจนการเลือกใช้ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตราฐาน หรือติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ชนิดและขนาดของโอเวอร์โหลด, ขนาดสายไฟ, อุปกรณ์ช่วยในการระบายความร้อนของมอเตอร์,ปริมาณทรายในบ่อ เป็นต้น
  • ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การทดสอบ การดัดแปลงแก้ไขที่ไม่เป็นตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ตลอดจนความประมาท ความรู้เท่าไหม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน หรือการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด
แรงม้า : 1.5HP
฿ 7,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
฿ 6,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
฿ 10,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
฿ 12,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
฿ 16,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 0.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 18,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 26
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 24,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 26
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 20,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 38
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 32,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 38
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 27,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 0.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 18,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 23,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 19,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 20
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 28,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 20
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 22,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 11
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 23,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 11
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 19,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 16
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 27,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 16
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 21
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 34,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 21
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 24,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 32
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 45,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 32
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 31,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 9
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 23,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 9
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 19,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 28,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 22,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 18
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 34,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 18
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 24,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 27
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 45,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 27
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 31,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 44
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 66,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 44
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 50,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 48
ท่อออก : 1.1/4"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 20,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 16,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 12
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 27,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 12
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 21,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 16
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 33,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 16
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 23,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 24
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 45,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 24
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 31,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 40
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 66,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 40
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 50,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 44
ท่อออก : 1.1/2"
฿ 61,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 21,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 17,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 28,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 22,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 2"
฿ 35,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 2"
฿ 25,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 20
ท่อออก : 2"
฿ 45,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 20
ท่อออก : 2"
฿ 31,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 34
ท่อออก : 2"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 34
ท่อออก : 2"
฿ 47,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 36
ท่อออก : 2"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 7.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 49
ท่อออก : 2"
฿ 71,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 6
ท่อออก : 2"
฿ 27,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 6
ท่อออก : 2"
฿ 22,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 2"
฿ 34,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 2"
฿ 24,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 13
ท่อออก : 2"
฿ 46,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 13
ท่อออก : 2"
฿ 32,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 21
ท่อออก : 2"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 21
ท่อออก : 2"
฿ 47,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 7.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 32
ท่อออก : 2"
฿ 67,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 30,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 1.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 24,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 36,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 26,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 2"
฿ 48,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 14
ท่อออก : 2"
฿ 34,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 22
ท่อออก : 2"
฿ 68,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 22
ท่อออก : 2"
฿ 52,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 7.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 32
ท่อออก : 2"
฿ 67,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 37,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 7
ท่อออก : 2"
฿ 27,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 46,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 10
ท่อออก : 2"
฿ 32,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 17
ท่อออก : 2"
฿ 65,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 17
ท่อออก : 2"
฿ 49,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 19
ท่อออก : 2"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 7.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 26
ท่อออก : 2"
฿ 70,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 10HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 38
ท่อออก : 2"
฿ 97,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 6
ท่อออก : 2"
฿ 37,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 2HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 6
ท่อออก : 2"
฿ 27,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 2"
฿ 46,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 3HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 8
ท่อออก : 2"
฿ 32,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 220V, 1PH
ใบพัด : 13
ท่อออก : 2"
฿ 65,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 13
ท่อออก : 2"
฿ 49,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 5.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 15
ท่อออก : 2"
฿ 63,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 7.5HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 20
ท่อออก : 2"
฿ 68,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
แรงม้า : 10HP
ขนาด : 380V, 3PH
ใบพัด : 27
ท่อออก : 2"
฿ 95,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS LTD.,PART.
หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
246-250 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Email: tpmtool.online@gmail.com
หาสินค้าง่ายๆ ประหยัดเวลาค้นหา
หาอะไรไม่พบแอดไลน์ @tpmtool
เพิ่มเพื่อน หรือ โทรสอบถาม 081 443 5895
สินค้าดี คุณภาพของแท้
จากผู้ผลิต อเมริกา, ยุโรป และประเทศผู้ผลิตชั้นนำ
มีรับประกัน พร้อมบริการหลังการขาย
มั่นใจได้ด้วยชื่อเสียงในวงการกว่า 50 ปี
ราคาคุยกันได้ มีจำนวนโทรหาเราด่วน
2021 Thaiphattools. All right reserved
เพิ่มเพื่อน
Back to content