สินค้าทั้งหมด - Ebara Pump Products - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
Go to content
สินค้าทั้งหมด
2CDX-120/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 30-42m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 34,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-120/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 36-51m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 38,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-120/30

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 44-59m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 45,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-120/40

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 52-68m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 49,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-200/30

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 60 / 120
ส่งสูง : 39-51m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 45,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-200/40

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 60 / 120
ส่งสูง : 49-62m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 49,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-200/50

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 60 / 120
ส่งสูง : 57-71m
แรงม้า : 5.0HP
฿ 55,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-70/10

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 27-38m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 28,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-70/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 30-44m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 29,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-70/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 36-52m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 32,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDX-70/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 44-60m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 34,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-120/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 30-42m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 35,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-120/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 36-51m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 41,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-70/10

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 27-38m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 29,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-70/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 30-44m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 29,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-70/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 36-52m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 34,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
2CDXM-70/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 44-60m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 35,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-125/1.1

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 12.5-22.4m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 35,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-160/1.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 16.4-27.5m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 37,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-160/2.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 25.5-35.4m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 38,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-160/2.2M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 25.5-35.4m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 41,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-200/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 31.0-44.0m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 48,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-200/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 360
ส่งสูง : 39.0-52.5m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 52,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D32-200/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 450
ส่งสูง : 46.0-67.0m
แรงม้า : 10.0HP
฿ 61,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-125/1.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 6.3-18.2m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 36,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-125/2.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 13.7-24.4m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 37,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-125/2.2M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 13.7-24.4m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 40,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-160/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 18.7-29.4m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 43,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-160/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 27.3-37.2m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 49,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-200/11

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 60.0-70.0m
แรงม้า : 15.0HP
฿ 78,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-200/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 33.0-44.5m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 58,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D40-200/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 43.0-53.5m
แรงม้า : 10.0HP
฿ 60,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-125/2.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1000
ส่งสูง : 9.0-18.0m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 40,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-125/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 10.0-21.5m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 43,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-125/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 15.3-25.8m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 49,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-160/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 20.0-32.0m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 58,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-160/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 26.7-38.2m
แรงม้า : 10.0HP
฿ 60,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-200/11

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 500 / 1200
ส่งสูง : 42.0-55.5m
แรงม้า : 15HP
฿ 78,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-200/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 500 / 1200
ส่งสูง : 56.0-69.5m
แรงม้า : 20HP
฿ 128,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D50-200/9.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 500 / 1200
ส่งสูง : 34.4-49.5m
แรงม้า : 12.5HP
฿ 75,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-125/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 600 / 1900
ส่งสูง : 6.0-20.4m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 58,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-125/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2100
ส่งสูง : 8.0-25.0m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 65,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-125/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2200
ส่งสูง : 13.0-29.6m
แรงม้า : 10HP
฿ 68,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-160/11

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2300
ส่งสูง : 20.0-39.0m
แรงม้า : 15HP
฿ 86,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-160/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2300
ส่งสูง : 29.0-46.0m
แรงม้า : 20HP
฿ 135,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-160/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2100
ส่งสูง : 12.3-29.0m
แรงม้า : 10HP
฿ 71,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-160/9.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2200
ส่งสูง : 17.0-34.7m
แรงม้า : 12.5HP
฿ 83,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-200/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2200
ส่งสูง : 27.0-51.0m
แรงม้า : 20HP
฿ 140,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-200/18.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2300
ส่งสูง : 33.6-58.0m
แรงม้า : 25HP
฿ 149,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3D65-200/22

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 700 / 2300
ส่งสูง : 42.5-65.5m
แรงม้า : 30HP
฿ 160,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-125/1.1

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 13-21m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 40,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-160/1.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 17-28m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 47,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-160/2.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 25 - 35m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 47,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-160/2.2M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 25 - 35m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 55,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-200/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 29 - 42m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 59,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-200/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง :40 - 53m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 63,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 32-200/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 333
ส่งสูง : 56 - 69m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 80,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-125/1.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 6-18m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 47,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-125/2.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 13-26m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 48,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-160/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 17-30m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 54,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-160/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 25-38m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 62,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-200/11

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 58-716m
แรงม้า : 15.0HP
฿ 130,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-200/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 33-46m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 86,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
3M 40-200/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 200 / 700
ส่งสูง : 45-56m
แรงม้า : 10.0HP
฿ 95,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-125/3.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 8-20m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 55,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-125/4.0

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 14-26m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 62,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-160/5.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 18-31m
แรงม้า : 7.5HP
฿ 84,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-160/7.5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 26-39m
แรงม้า : 10.0HP
฿ 87,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-200/11

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 42-56m
แรงม้า : 15.0HP
฿ 120,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-200/15

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 57-70m
แรงม้า : 20.0HP
฿ 171,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBA3M-50-200/9.2

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 400 / 1200
ส่งสูง : 34-50m
แรงม้า : 12.5HP
฿ 116,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA0.60M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 16.5-37m
แรงม้า : 0.6HP
฿ 11,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA0.60T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 16.5-37m
แรงม้า : 0.6HP
฿ 13,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 18-45m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 12,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 18-45m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 13,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 60
ส่งสูง : 23-47.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 12,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 60
ส่งสูง : 23-47.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 13,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 10 / 100
ส่งสูง : 27-48m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 23,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 10 / 100
ส่งสูง : 27-48m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 21,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 10 / 100
ส่งสูง : 30.5-59m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 24,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 10 / 100
ส่งสูง : 30.5-59m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 23,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAAGA3.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 10 / 100
ส่งสูง : 42-68m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 24,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 17-33m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 16,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 17-33m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 17,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 21-39.5m
แรงม้า : 1.00HP
฿ 17,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 21-39.5m
แรงม้า : 1.00HP
฿ 17,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 100
ส่งสูง : 27.5-50.8m
แรงม้า : 1.50HP
฿ 27,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 100
ส่งสูง : 27.5-50.8m
แรงม้า : 1.50HP
฿ 26,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 32.5-60.5m
แรงม้า : 2.00HP
฿ 29,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 32.5-60.5m
แรงม้า : 2.00HP
฿ 28,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA3.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 140
ส่งสูง : 32-60.5m
แรงม้า : 3.00HP
฿ 33,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA4.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 190
ส่งสูง : 48-67m
แรงม้า : 4.00HP
฿ 49,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACDA5.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 210
ส่งสูง : 54-76.5m
แรงม้า : 5.50HP
฿ 52,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-120/07

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 180
ส่งสูง : 12-20m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 20,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-120/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 160
ส่งสูง : 19-30m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 23,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-120/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 160
ส่งสูง : 28-37m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 31,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-200/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 80 / 250
ส่งสูง : 12-20m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 25,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-200/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 80 / 250
ส่งสูง : 23-31m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 29,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-200/25

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 80 / 250
ส่งสูง : 28-38m
แรงม้า : 2.5HP
฿ 30,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-70/05

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 15-20m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 19,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-70/07

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 20-28m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 19,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDX-90/10

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 19-30m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 20,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-120/07

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 180
ส่งสูง : 12-20m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 20,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-120/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 160
ส่งสูง : 19-29m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 23,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-120/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 160
ส่งสูง : 28-37m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 30,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-200/12

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 80 / 250
ส่งสูง : 12-20m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 25,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-200/20

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 80 / 250
ส่งสูง : 23-31m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 30,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-70/05

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 15-20m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 18,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-70/07

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 80
ส่งสูง : 20-28m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 19,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
CDXM-90/10

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 19-30m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 20,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA0.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 10.5-20.0m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 9,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA0.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 90
ส่งสูง : 10.5-20.0m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 9,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 85
ส่งสูง : 17.8-32.0m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 12,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 85
ส่งสูง : 17.8-32.0m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 12,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 100
ส่งสูง : 25.5-34.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 100
ส่งสูง : 25.5-34.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 13,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 33.0-40.5m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 21,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 110
ส่งสูง : 33.0-40.5m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 20,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 120
ส่งสูง : 38.0-47.0m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 24,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 120
ส่งสูง : 38.0-47.0m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 22,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMA3.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 140
ส่งสูง : 41.0-53.0m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 24,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 250
ส่งสูง : 9-14.2m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 15,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 250
ส่งสูง : 9-14.2m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 15,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 250
ส่งสูง : 14-18.4m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 250
ส่งสูง : 14-18.4m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 16-22.4m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 21,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 16-22.4m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 21,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 21-28.7m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 24,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 21-28.7m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 23,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB3.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 27-34.5m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 25,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB4.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 33.5-45m
แรงม้า : 4.0HP
฿ 40,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMB5.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 280
ส่งสูง : 43-54m
แรงม้า : 5.5HP
฿ 45,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMC0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 400
ส่งสูง : 4-11.4m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 15,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMC0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 400
ส่งสูง : 4-11.4m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 16,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMC1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 450
ส่งสูง : 5-13.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMC1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 450
ส่งสูง : 5-13.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 900
ส่งสูง : 4.5-10.4m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 25,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 900
ส่งสูง : 4.5-10.4m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 23,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 950
ส่งสูง : 6-12.4m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 29,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 950
ส่งสูง : 6-12.4m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 27,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD3.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 1000
ส่งสูง : 8.5-15.4m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 28,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMD4.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 3" x 3"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 300 / 1100
ส่งสูง : 10.4-17.8m
แรงม้า : 4.0HP
-(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMR0.75M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 250
ส่งสูง : 6.3-13.6m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 15,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMR0.75T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 250
ส่งสูง : 6.3-13.6m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 14,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMR1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 275
ส่งสูง : 8.7-17.3m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBACMR1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 50 / 275
ส่งสูง : 8.7-17.3m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 15,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWF100

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 500
ส่งสูง : 2-10m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 44,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWF150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 700
ส่งสูง : 2-13m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 46,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWF200

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 800
ส่งสูง : 5-16m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 46,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWF300

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 900
ส่งสูง : 7-20m
แรงม้า : 3.0HP
฿ 54,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWF75

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 500
ส่งสูง : 2-8m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 44,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWFM100

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 500
ส่งสูง : 2-10m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 43,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWFM150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 700
ส่งสูง : 2-13m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 46,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWFM75

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 500
ส่งสูง : 2-8m
แรงม้า : 0.7HP
฿ 42,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 550
ส่งสูง : 5-9m
แรงม้า : 1.5HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 32,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO150M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 550
ส่งสูง : 5-9m
แรงม้า : 1.5HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 34,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO200

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 750
ส่งสูง : 5-12m
แรงม้า : 2.0HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 34,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO200M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 750
ส่งสูง : 5-12m
แรงม้า : 2.0HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 35,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO300

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 950
ส่งสูง : 7-15m
แรงม้า : 3.0HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 38,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBADWO400

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2.1/2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 100 / 1000
ส่งสูง : 7-17m
แรงม้า : 4.0HP

ใช้กับน้ำทีมีเศษสกปรก หรือ เศษอาหารขนาดไม่เกิน 19mm
฿ 41,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESX5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 11.5-28m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 11,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESX6

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 13.5-31.5m
แรงม้า : 0.6HP
฿ 12,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESX8

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 16-37m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 12,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESXM5

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 11.5-28m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 11,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESXM6

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 13.5-31.5m
แรงม้า : 0.6HP
฿ 11,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJESXM8

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 45
ส่งสูง : 16-37m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 12,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEX100

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 21-43m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEX120

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 24-47m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 18,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEX150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 29-56m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 24,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEX80

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 18-39m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 16,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEXM100

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 21-43m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 16,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEXM120

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 24-47m
แรงม้า : 1.2HP
฿ 18,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEXM150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 29-56m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 24,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAJEXM80

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 18-39m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 15,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS25/25

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 20 / 70
ส่งสูง : 8-12m
แรงม้า : 0.3HP
฿ 34,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS32/25

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 3-10m
แรงม้า : 0.3HP
฿ 31,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS32/40

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/4" x 1.1/4"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 150
ส่งสูง : 7-14m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 33,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS40/40

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 70 / 200
ส่งสูง : 4-11m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 33,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS40/75

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2" x 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 70 / 200
ส่งสูง : 10-16m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 33,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS50/150

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 120 / 400
ส่งสูง : 13-19m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 49,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS50/40

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 120 / 320
ส่งสูง : 3-9m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 42,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBALPS50/75

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 2" x 2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 120 / 400
ส่งสูง : 8-13m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 44,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA0.50M-C

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 35
ส่งสูง : 4-37m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 7,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA0.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 35
ส่งสูง : 4-37m
แรงม้า : 0.5HP
฿ 8,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA0.80M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 8-56m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 10,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA0.80T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 8-56m
แรงม้า : 0.8HP
฿ 10,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA1.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 13-65m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 10,800.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA1.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 50
ส่งสูง : 13-65m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 11,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA1.50M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 15-75m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 16,100.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA1.50T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 70
ส่งสูง : 15-75m
แรงม้า : 1.5HP
฿ 15,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA2.00M

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 80
ส่งสูง : 10-85m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 16,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBAPRA2.00T

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1" x 1"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 5 / 80
ส่งสูง : 10-85m
แรงม้า : 2.0HP
฿ 16,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT100

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 300
ส่งสูง : 2-9.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 21,300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT100M(100MSG)

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 300
ส่งสูง : 2-9.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 21,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT100MA(100M)

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 300
ส่งสูง : 2-9.5m
แรงม้า : 1.0HP
฿ 21,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT75

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 240
ส่งสูง : 2-7.8m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 20,900.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT75M(75MSG)

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 240
ส่งสูง : 2-7.8m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 20,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
EBARIGHT75MA(75M)

ขนาดท่อ(เข้า x ออก) : 1.1/2"
ปริมาณน้ำ(ลิตร / นาที) : 40 / 240
ส่งสูง : 2-7.8m
แรงม้า : 0.75HP
฿ 21,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS LTD.,PART.
หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
246-250 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Email: tpmtool.online@gmail.com
หาสินค้าง่ายๆ ประหยัดเวลาค้นหา
หาอะไรไม่พบแอดไลน์ @tpmtool
เพิ่มเพื่อน หรือ โทรสอบถาม 081 443 5895
สินค้าดี คุณภาพของแท้
จากผู้ผลิต อเมริกา, ยุโรป และประเทศผู้ผลิตชั้นนำ
มีรับประกัน พร้อมบริการหลังการขาย
มั่นใจได้ด้วยชื่อเสียงในวงการกว่า 50 ปี
ราคาคุยกันได้ มีจำนวนโทรหาเราด่วน
2021 Thaiphattools. All right reserved
เพิ่มเพื่อน
Back to content