สินค้าทั้งหมด - Champion tools Products - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา
Go to content
สินค้าทั้งหมด
Champion-CH-0101001

ขนาด : 3”(140)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปากกว้าง : 4.9mm
ปากหนา : 0.6mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 122.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101002

ขนาด : 3”(120K)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 161.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101003

ขนาด : 4”(120K)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 176.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101004

ขนาด : 5”(120K)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 191.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101005

ขนาด : 6”(100K)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 266.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101006

ขนาด : 8”(100K)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101007

ขนาด : 10”(100K)
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101008

ขนาด : 12”(100K)
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 410.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101009

ขนาด : 14”(80K)
แกนยาว : 350mm
Dia แกน : 9.7SQmm
ปากกว้าง : 11mm
ปากหนา : 1.2mm
ด้ามยาว : 124mm
Dia ด้าม : 32mm
฿ 540.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0101010

ขนาด : 16”(80K)
แกนยาว : 350mm
Dia แกน : 9.7SQmm
ปากกว้าง : 11mm
ปากหนา : 1.2mm
ด้ามยาว : 124mm
Dia ด้าม : 32mm
฿ 600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102001

ขนาด : 3”(130k)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 126.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102002

ขนาด : 4”(130k)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 178.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102003

ขนาด : 5”(130k)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 193.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102004

ขนาด : 6”(130k)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102005

ขนาด : 8”(130k)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 324.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102006

ขนาด : 10”(130k)
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 355.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102007

ขนาด : 12”(130k)
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 410.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102008

ขนาด : 14”(130k)
แกนยาว : 350mm
Dia แกน : 9.7SQmm
ปาก : (+) PH # 4
ด้ามยาว : 124mm
Dia ด้าม : 32mm
฿ 540.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0102009

ขนาด : 16”(130k)
แกนยาว : 400mm
Dia แกน : 9.7SQmm
ปาก : (+) PH # 4
ด้ามยาว : 124mm
Dia ด้าม : 32mm
฿ 600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201001

ขนาด : 3”(140F)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปากกว้าง : 4.9mm
ปากหนา : 0.6mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 112.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201002

ขนาด : 3”(120F)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 144.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201003

ขนาด : 4”(120F)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 158.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201004

ขนาด : 5”(120F)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201005

ขนาด : 6”(100F)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 238.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201006

ขนาด : 8”(100F)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 280.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0201007

ขนาด : 10”(100F)
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 315.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202001

ขนาด : 3”(130F)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 114.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202002

ขนาด : 4”(130F)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 161.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202003

ขนาด : 5”(130F)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 173.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202004

ขนาด : 6”(130F)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 257.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202005

ขนาด : 8”(130F)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 297.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0202006

ขนาด : 10”(130F)
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 326.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0301001

ประกอบด้วย
- ไขควงปากแบน 3 นิ้ว , 4 นิ้ว , 6 นิ้ว
- ไขวงปากแฉก 3 นิ้ว , 4 นิ้ว, 6 นิ้ว
- ไขควงแกน 4 มิล. ปากแฉก 6 นิ้ว
฿ 1,090.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0301002

ประกอบด้วย
- ไขควงปากแบน 3" , 4" , 6"
- ไขวงปากแฉก 3" , 4"
- ไขควงแกน 4 มิล. ปากแบน 6"
- ไขควงแกน 4 มิล. ปากแฉก 6"
฿ 930.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0301003

ประกอบด้วย
- ไขควงปากแบน 3" , 4" , 6"
- ไขวงปากแฉก 3" , 4"
- ไขควงแกน 4 มิล. ปากแบน 6"
- ไขควงแกน 4 มิล. ปากแฉก 6"
฿ 860.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0601001

แกนยาว : 37mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 7mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 47mm
Dia ด้าม : 31mm
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0602001

แกนยาว : 37mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 47mm
Dia ด้าม : 31mm
฿ 125.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401001

ขนาด : 3”(140K)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปากกว้าง : 4.9mm
ปากหนา : 0.6mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 122.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401002

ขนาด : 4”(120K)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 176.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401003

ขนาด : 5”(120K)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6SQmm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 191.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401004

ขนาด : 6”(100K)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 266.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401005

ขนาด : 8”(100K)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0401006

ขนาด : 10”(100K)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402001

ขนาด : 3”(130K)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 126.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402002

ขนาด : 4”(130K)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 178.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402003

ขนาด : 5”(130K)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH # 2
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 25mm
฿ 193.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402004

ขนาด : 6”(130K)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402005

ขนาด : 8”(130K)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 324.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0402006

ขนาด : 10”(130K)
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 8SQmm
ปาก : (+) PH # 3
ด้ามยาว : 110mm
Dia ด้าม : 29mm
฿ 355.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0501001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 4SQmm
ปากกว้าง : 4mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 114.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0501002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 4SQmm
ปากกว้าง : 4mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 126.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0501003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 4SQmm
ปากกว้าง : 4mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 133.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0501004

ขนาด : 10”
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 4SQmm
ปากกว้าง : 4mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 145.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0501005

ขนาด : 12”
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 4SQmm
ปากกว้าง : 4mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 156.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0502001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 4SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 116.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0502002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 4SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 128.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0502003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 4SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 135.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0502004

ขนาด : 10”
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 4SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 147.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0502005

ขนาด : 12”
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 4SQmm
ปาก : (+) PH # 1
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 158.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0701001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.3mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0701002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 6.3mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 266.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0701003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 6.3mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 283.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0701004

ขนาด : 10”
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 6.3mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0701005

ขนาด : 12”
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 6.3mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0702001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.3mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0702002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 6.3mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 266.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0702003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 6.3mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 283.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0702004

ขนาด : 10”
แกนยาว : 250mm
Dia แกน : 6.3mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0702005

ขนาด : 12”
แกนยาว : 300mm
Dia แกน : 6.3mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 116mm
Dia ด้าม : 34mm
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0801001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.35mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 268.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0801002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 6.35mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 288.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0801003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 6.35mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.9mm
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 310.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0802001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.35mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 268.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0802002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 6.35mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 288.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0802003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 6.35mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 98mm
Dia ด้าม : 41mm
฿ 310.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2001001

ขนาด : 3”
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQ.mm
ปาก : (+) PH #1 / 6 x 0.6mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 148.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2001002

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQ.mm
ปาก : (+) PH #2 / 7 x 0.8mm
ด้ามยาว : 105mm
Dia ด้าม : 23mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2002001

ขนาด : 3”
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQ.mm
ปาก : (+) PH #1 / 6 x 0.6mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 225.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2002002

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQ.mm
ปาก : (+) PH #2 / 7 x 0.8mm
ด้ามยาว : 105mm
Dia ด้าม : 23mm
฿ 275.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2003001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.35 Hex
ปาก : (+) PH #2 / 6 x 0.9mm
฿ 268.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2003002

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 6.35 Hex
ปาก : (+) PH #2 / 6 x 0.9mm
฿ 294.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2003003

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 6.35 Hex
ปาก : (+) PH #2 / 6 x 0.9mm
฿ 315.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2004001

ขนาด : 3”
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 4.75 Hex
ปาก : (+) PH #1 / 4 x 0.7mm
฿ 200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2004002

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 4.75 Hex
ปาก : (+) PH #1 / 4 x 0.7mm
฿ 210.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2004003

ขนาด : 6”
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 4.75 Hex
ปาก : (+) PH #1 / 4 x 0.7mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2004004

ขนาด : 8”
แกนยาว : 200mm
Dia แกน : 4.75 Hex
ปาก : (+) PH #1 / 4 x 0.7mm
฿ 233.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2005001

ขนาด : (-) 2mm x (+) 00
แกน : 4 Hex
฿ 288.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2005002

ขนาด : (-) 3mm x (+) 0
แกน : 4 Hex
฿ 288.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2005003

ขนาด : (-) 4mm x (+) 1
แกน : 4 Hex
฿ 288.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2005004

3 ตัวชุด
ขนาด :
(-) 2mm x (+) 00
(-) 3mm x (+) 0
(-) 4mm x (+) 1
฿ 444.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2007001

ขนาด : 3”
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5SQmm
ปาก : (+) PH #1 / 6 x 0.6mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 130.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2007002

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH #2 / 7 x 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2008001

ขนาด : 1.1/2”
แกนยาว : 37mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH #2 / 7 x 0.8mm
ด้ามยาว : 47mm
Dia ด้าม : 31mm
฿ 150.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2010001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6SQmm
ปาก : (+) PH #2 / 7 x 0.8mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-4002001

แกนยาว : 50mm
Dia แกน : 4mm
ปากกว้าง : 3.8mm
ปากหนา : 0.4mm
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 13mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-4003001

แกนยาว : 50mm
Dia แกน : 4mm
ปาก : Round Awl
ด้ามยาว : 75mm
Dia ด้าม : 13mm
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-4001003

5 ตัว/ชุด
บรรจุ
(-) 4.5mm, 6mm
(+) #1, #2
Box (5.5mm)
฿ 550.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1201001

ขนาด : 3”(105R)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5mm
ปากกว้าง : 5mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1201002

ขนาด : 4”(106R)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 5mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1201003

ขนาด : 5”(106R)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1201004

ขนาด : 6”(106R)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8mm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 121mm
Dia ด้าม : 27mm
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202001

ขนาด : 3”(105R)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5mm
ปาก : (+) PH #1
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202002

ขนาด : 4”(106R)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202003

ขนาด : 5”(106R)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202004

ขนาด : 6”(108R)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8mm
ปาก : (+) PH #3
ด้ามยาว : 121mm
Dia ด้าม : 27mm
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1101001

ขนาด : 3”(105S)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5mm
ปากกว้าง : 5mm
ปากหนา : 0.7mm
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1101002

ขนาด : 4”(106S)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1101003

ขนาด : 5”(106S)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6mm
ปากกว้าง : 6mm
ปากหนา : 0.8mm
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1101004

ขนาด : 6”(108S)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8mm
ปากกว้าง : 9mm
ปากหนา : 1.1mm
ด้ามยาว : 121mm
Dia ด้าม : 27mm
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1102001

ขนาด : 3”(105S)
แกนยาว : 75mm
Dia แกน : 5mm
ปาก : (+) PH #1
ด้ามยาว : 95mm
Dia ด้าม : 21mm
฿ 170.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202002

ขนาด : 4”(106S)
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 220.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202003

ขนาด : 5”(106S)
แกนยาว : 125mm
Dia แกน : 6mm
ปาก : (+) PH #2
ด้ามยาว : 104mm
Dia ด้าม : 24mm
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1202004

ขนาด : 6”(108S)
แกนยาว : 150mm
Dia แกน : 8mm
ปาก : (+) PH #3
ด้ามยาว : 121mm
Dia ด้าม : 27mm
฿ 320.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0901001

ขนาด : 4”

ปาก 2 ระดับ
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0902001

ขนาด : 4”

ปาก 2 ระดับ
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2006001

ขนาด : 4”
แกนยาว : 100mm
Dia แกน : 6.35 Hex
ปาก : (+) PH #2 / 6.0 x 0.9mm
฿ 390.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001001

ประกอบด้วย
(-) 1.4 2.0 2.4 (+) #00 #0 #1

ด้าม : พลาสติก 2 สี
฿ 340.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001011

ประกอบด้วย
(-) 1.4 1.8 2.4 (+) #00 #0 #1

ด้าม : พลาสติก
฿ 190.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001012

ประกอบด้วย
(-) 1.4 1.8 2.4 (+) #00 #0 #1

ด้าม : เหล็กชุบขาว
฿ 210.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001013

ประกอบด้วย
(-) 1.4 1.8 2.4 2.5 2.2 (+) #00 #0

ด้าม : เหล็กชุบขาว
฿ 210.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001014

ประกอบด้วย
T3 T4 T5 T6 T7 T8

ด้าม : เหล็กชุบขาว
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001015

ประกอบด้วย
(-) 1.0 1.2 1.8 (+) #00 #0 #1

ด้าม : เหล็กชุบขาว
฿ 180.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5001016

ประกอบด้วย
(-) 1.2 1.6 2.4 2.5 2.2 (+) #00 #0

ด้าม : ทองเหลือง
฿ 410.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5002001

ประกอบด้วย
(-) 1.4 1.8 2.4 (+) #00 #0 #1 + แหนบ

ด้าม : เหล็กชุบขาว
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5003001

ประกอบด้วย
(-) 1.6 2.0 2.4 3.2 (+) #000 #00 #0 #1

ด้าม : อลูมิเนียม
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5201001

ขนาด : CLH-150 (B)
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-5201002

ขนาด : CLH-200 (B)
฿ 240.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0103004

ขนาด : 4mm
แกน : 6mm
ความยาว : 100mm
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0103006

ขนาด : 6mm
แกน : 6mm
ความยาว : 150mm
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0103008

ขนาด : 8mm
แกน : 6mm
ความยาว : 200mm
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0104004

ขนาด : 4mm
ปาก : # 2 x 100 mm
฿ 270.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0104006

ขนาด : 6mm
ปาก : # 2 x 150 mm
฿ 290.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-0104008

ขนาด : 8mm
ปาก : # 2 x 200 mm
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1001001

ขนาด : No.2 x 230mm
แกน : 6mm
ปาก : (+) PH #2
฿ 280.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1001002

ขนาด : No.2 x 280mm
แกน : 8mm
ปาก : (+) PH #3
฿ 330.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2013004

ขนาด : 4"
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2013006

ขนาด : 6"
฿ 280.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-2013008

ขนาด : 8"
฿ 300.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1501003

ขนาด : 3"
ขนาด : 5.5 mm x 75 mm
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1501004

ขนาด : 4"
ขนาด : 6.3 mm x 100 mm
฿ 400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1501006

ขนาด : 6"
ขนาด : 8.0 mm x 150 mm
฿ 520.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1502003

ขนาด : 3"
ขนาด : 5.5 mm x 75 mm ( # 1)
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1502004

ขนาด : 4"
ขนาด : 6.3 mm x 100 mm ( # 2)
฿ 400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1502006

ขนาด : 6"
ขนาด : 8.0 mm x 150 mm ( # 3)
฿ 520.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1601003

ขนาด : 3"
ขนาด : 5.5 mm x 75 mm
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1601004

ขนาด : 4"
ขนาด : 6.3 mm x 100 mm
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1601006

ขนาด : 6"
ขนาด : 8.0 mm x 150 mm
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1602003

ขนาด : 3"
ขนาด : 5.5 mm x 75 mm ( # 1)
฿ 230.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1602004

ขนาด : 4"
ขนาด : 6.3 mm x 100 mm ( # 2)
฿ 260.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
Champion-CH-1602006

ขนาด : 6"
ขนาด : 8.0 mm x 150 mm ( # 3)
฿ 350.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS LTD.,PART.
หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
246-250 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Email: tpmtool.online@gmail.com
หาสินค้าง่ายๆ ประหยัดเวลาค้นหา
หาอะไรไม่พบแอดไลน์ @tpmtool
เพิ่มเพื่อน หรือ โทรสอบถาม 081 443 5895
สินค้าดี คุณภาพของแท้
จากผู้ผลิต อเมริกา, ยุโรป และประเทศผู้ผลิตชั้นนำ
มีรับประกัน พร้อมบริการหลังการขาย
มั่นใจได้ด้วยชื่อเสียงในวงการกว่า 50 ปี
ราคาคุยกันได้ มีจำนวนโทรหาเราด่วน
2021 Thaiphattools. All right reserved
เพิ่มเพื่อน
Back to content